SIA "TERŪNA"

preču zīme "BAUŅU BULLĪTS"

  • +371 28383737 - privātpersonām (produkti, piegādes, info)
  • +371 22041222 - Juridiskām personām 
  • E-pasts: teruna.info@gmail.com
  • Faktiskā adrese: Bauņu gaļas cehs, Matīšu pagasts, Valmieras novads, LV-4210
  • Reģ. nr. 44103115410
  • A/S SEB Banka ;  LV20UNLA0055000546043

Google maps ievadot "Bauņu bullītis" nokļūsiet pie mums.